Vår organisasjon

Formål

Sparebankstiftelsen skal aktivt forvalte Stiftelsens verdier, slik at en for all fremtid sikrer avkastning som skal deles ut til det beste for lokalsamfunnet i Nome.

Visjon

VI SKAPER VERDIER

Org.kart

Verdier

Modig

Bærekraftig

Innovativ

Skapende