Spørsmål og svar!!

Hvordan en søknadsprosess fungerer

1. Send søknad i portalen

2. Søknad behandles

3. Søker får svar på søknad

4. Tildeling

5. Rapportering/ utbetaling

Innen to år etter tildeling

Under har vi samlet vanlige spørsmål, og svar på disse. Om du likevel ikke finner svar på hva du lurer på, vær vennlig og kontakt oss.

Generelle spørsmål

Søknadsfristen er løpende. Man søker når prosjektet er klart og søknaden vil deretter behandles.

For søknad om breddegaver (støtte til drift) må du søke Sparebank 1 Sørøst-Norge. Søknadsfrist kunngjøres av banken på deres egne hjemmeside.

Nei. Sparebankstiftelsen er en ideell og uavhengig stiftelse som gir midler til allmennyttige formål. Sparebankstiftelsen Telemark Holla og Lunde er deleier i Sparebank 1 Sørøst-Norge gjennom tildelte egenkapitalbevis. Stiftelsene mottar utbytte på sine egenkapitalbevis

Hovedregelen er:

Prosjektet må være av ideell karakter, ha allmennytte, ha varig verdi og fortrinnsvis ha nytte for lokalsamfunnet Nome.

Ja, samme lag/forening kan søke til flere prosjekter.

Ja, for å søke om støtte benytter du vår søknadsportal. Se egen oversikt om spørsmål og svar rundt hvordan man benytter portalen.

Be noen som kan pc om å hjelpe deg, eller ta kontakt med sStiftelsen som kan veilede deg.

Du mottar en e-post med kvittering/bekreftelse på at den er sendt. Bekreftelsen sendes til den e-postadressen du benytter som brukernavn for å logge inn i søknadsportalen.

Bekreftelsen sendes til den e-postadressen du har oppgitt i søknaden. Dersom du ikke har mottatt denne, kan det være at søknaden din ikke har blitt sendt. Prøv å sjekke søppelpost eller sjekk status for søknaden din i portalen.

Vi har et ønske å besvare alle søknader innen en periode på to måneder. Vi ber imidlertid om forståelse for at det noen ganger tar lenger tid.

Vi behandler søknader fortløpende. Du vil finne svar på din søknad i søknadsportalen når dette foreligger. 

Vi behandler søknader fortløpende. Svar på din søknad vil du finne i søknadsportalen.

Nei, vi støtter kun aktiviteter som foregår i Norge, og fortrinnsvis i Nome.

Søknadsfrist er 15. september hvert år. For å komme i betraktning må fullstendig søknad være mottatt senest innen angitt søknadsfrist. Utover dette vil styret kun i tilfeller av ekstraordinær karakter behandle og eventuelt foreta utdeling av gaver.

For søknad om breddegaver (støtte til drift) må du søke Sparebank1 Telemark. Søknadsfrist kunngjøres av banken på deres egne hjemmeside.

Nei. Sparebankstiftelsen er en ideell og uavhengig stiftelse som gir pengegaver til allmennyttige formål. Sparebankstiftelsen Telemark Holla og Lunde er, sammen med vår søsterstiftelse Sparebankstiftelsen Telemark – Grenland, deleier i Sparebank1 Telemark gjennom tildelte egenkapitalbevis. Stiftelsene mottar ordinært utbytte på sine egenkapitalbevis

Hovedregelen er:

Prosjektet må være av ideell karakter, ha allmennytte, ha varig verdi og fortrinnsvis ha nytte for lokalsamfunnet Nome.

Ja, samme lag/forening kan søke til flere prosjekter.

Ja, for å søke om støtte benytter du vår søknadsportal. Se egen oversikt om spørsmål og svar rundt hvordan man benytter portalen.

Be noen som kan pc om å hjelpe deg, eller ta kontakt med sStiftelsen som kan veilede deg.

Dersom du benytter innsendelsesprosedyren av søknaden på nettsidene våre vil du motta en e-post med kvittering/bekreftelse på at den er sendt. Bekreftelsen sendes til den e-postadressen du har oppgitt som avsender.

Bekreftelsen sendes til den e-postadressen du har oppgitt i søknaden. Dersom du ikke har mottatt denne, kan det være at søknaden din ikke har blitt sendt. Prøv å sjekke søppelpost eller sjekk status for søknaden din i portalen.

Du mottar en e-post med kvittering/bekreftelse på at den er sendt. Bekreftelsen sendes til den e-postadressen du benytter som brukernavn for å logge inn i søknadsportalen.

Vi behandler søknader fortløpende. Det foreligger svar i søknadsportalen når din søknad er ferdig behandlet. 

Nei, vi støtter kun aktiviteter som foregår i Norge, og fortrinnsvis i Nome.

Søknadsportalen

Første gang du skal logge inn i portalen må du registrer en ny bruker.

Du må bli godkjent som bruker i systemet før du kan logge inn.

Er det første gang du registrer en bruker og en organisasjon, så er det du som blir hovedbruker for den organisasjonen. En hovedbruker kan godkjenne andre brukere for organisasjonen etterpå. Derfor anbefaler vi at det er leder av organisasjonen som blir hovedbruker. Dermed kan leder av organisasjonen godkjenne andre brukere som kasserer, nestledere eller andre seinere.

Brukernavnet ditt er eposten du registrerte deg med første gange. Det er denne eposten alle kvitteringer fra søknadsportalen blir sendt til.

Ja, foreningen må ha organisasjonsnummer for å kunne søke hos oss.
Dette får du ved å registrere din organisasjon i Brønnøysundregisteret.

Har du registrert deg, blitt godkjent, og fått logget inn i portalen har du en fane til venstre på skjermen din.
Her kan du trykke på «Ny søknad» og komme inn til søknadskjema.

1. Skriv inn navn på prosjektet og velg formålskategori(er).

2. Velg formålsområde

3. Valg aldersgruppe prosjektet er til for

4. Kostnadsbudsjett for prosjektet

 • Stiftelsen har valgt at satsen for dugnadsinnsats er 300kr per time. Når du legger inn antall timer ganger timeantallet seg automatisk med 300kr/t, og du får en sum.
 • På nederste linje ser du totalsummen for kostnader og dugnadsinnsatsen deres i prosjektet. Dette regner seg ut automatisk.

5. Finansieringsplan

 • Her kan du velge om dere søker stiftelsen om en fullfinansiering av prosjektet, eller legge inn flere finansieringsparter.
 • NB! Kostnadsbudsjettet ditt (Steg 4) og finansieringsplanen din må gå inn 0 for at du kan gå videre.
 • Husk å fylle ut kontonummer til din organisasjon (denne kan endres i etterkant).

6. Beskrivelse av prosjektet

Husk å sende inn søknaden til slutt.

Nei, det kan du ikke.
Stiftelsen tar kontakt om man har behov for ytterligere informasjon om prosjektet utover beskrivelsen i punkt 6.

Ja, søknadene lagres side for side, så det kan du gjøre.

Svar på søknaden vil stå under «status» på søknaden i portalen, samt du vil motta e-post når denne er klar.

Første gang du skal logge inn i portalen må du registrer en ny bruker.

Du må bli godkjent som bruker i systemet før du kan logge inn.

Er det første gang du registrer en bruker og en organisasjon, så er det du som blir hovedbruker for den organisasjonen. En hovedbruker kan godkjenne andre brukere for organisasjonen etterpå. Derfor anbefaler vi at det er leder av organisasjonen som blir hovedbruker. Dermed kan leder av organisasjonen godkjenne andre brukere som kasserer, nestledere eller andre seinere.

Brukernavnet ditt er eposten du registrerte deg med første gange. Det er denne eposten alle kvitteringer fra søknadsportalen blir sendt til.

Ja, foreningen må ha organisasjonsnummer for å kunne søke hos oss.
Dette får du ved å registrere din organisasjon i Brønnøysundregisteret.

Har du registrert deg, blitt godkjent, og fått logget inn i portalen har du en fane til venstre på skjermen din.
Her kan du trykke på «Ny søknad» og komme inn til søknadskjema.

 1. Skriv inn navn på prosjektet og velg formålskategori(er).
 2. Velg formålsområde
 3. Valg aldersgruppe prosjektet er til for
 4. Kostnadsbudsjett for prosjektet
  – Stiftelsen har valgt at satsen for dugnadsinnsats er 300kr per time. Når du legger inn antall timer ganger timeantallet seg automatisk med 300kr/t, og du får en sum.
  – På nederste linje ser du totalsummen for kostnader og dugnadsinnsatsen deres i prosjektet. Dette regner seg ut automatisk.
 5. Finansieringsplan
 • Her kan du velge om dere søker stiftelsen om en fullfinansiering av prosjektet, eller legge inn flere finansieringsparter.
 • NB! Kostnadsbudsjettet ditt (Steg 4) og finansieringsplanen din må gå inn 0 for at du kan gå videre.
 • Husk å fylle ut kontonummer til din organisasjon (denne kan endres i etterkant).
 1. Beskrivelse av prosjektet

Husk å sende inn søknaden til slutt.

Nei, det kan du ikke.
Stiftelsen tar kontakt om man har behov for ytterligere informasjon om prosjektet utover beskrivelsen i punkt 6.

Ja, søknadene lagres side for side, så det kan du gjøre.

Svar på søknaden vil stå under «status» på søknaden i portalen, samt du vil motta e-post når denne er klar.