Sparebankstiftelsen endrer praksis for gavetildeling

Alle som har ønsket å søke om midler fra Stiftelsen har vært vant til å forholde seg til en årlig søknadsfrist, og en årlig utdeling av gavemidler. Nå endrer Stiftelsen praksis. Heretter skal gavesøknader behandles fortløpende.

Tekst: Hans Kristian Lahus // Foto: Bcl Thawng

Nå kan du sende inn søknad på prosjektene dine hele året.

Daglig leder Guri Ramtoft forklarer her endringene, og hvordan alle lag og foreninger heretter må forholde seg når det gjelder søknader om gaver.

Hva betyr denne endringen for meg som søker?

For deg som søker betyr dette at du nå ikke behøver å forholde deg til en årlig søknadsfrist, men kan sende inn søknad på prosjektene dine hele året.

Når utbetales gavetildelingen?

Utbetaling av innfridd søknadsbeløp vil fremdeles følge dagens praksis, der beløpet utbetales etter prosjektets ferdigstillelse, og når prosjektets sluttrapport er lagt inn i søknadsportalen.

Hvordan påvirker dette gavene som deles ut?

Den totale årlige gaverammen blir ikke påvirket av nye søknadsrutiner. Det spiller heller ingen rolle når på året du leverer søknaden.

Hvilke prosjekter prioriteres?

Stiftelsen er tydelige på at gode og gjennomarbeidede prosjekter blir vektlagt i søknadsbehandlingen – uavhengig av størrelse, og uavhengig av når på året søknaden blir levert.

Hvordan kan jeg gjøre søknaden min best mulig?

Stiftelsen oppfordrer søkere til å ta tidlig kontakt med daglig leder, for å gjennomføre søknadsprosessen i tett dialog. Vi hjelper gjerne med innspill til søknaden.

Hvor og hvordan leveres søknaden?

Alle søknader skal legges inn i Stiftelsen sin elektroniske søknadsportal for at de kan bli behandlet. Søknadsportalen ligger på Stiftelsen sin nettside: www.nomestiftelsen.no

Hvor kan jeg følge med på nyheter og aktuell informasjon fra Stiftelsen?

Det kan du gjøre på sosiale medier. Både på Facebook og Instagram blir nyheter og aktuell informasjon lagt ut fortløpende. Nettsiden vår er også et fint sted å hente ut den informasjonen du behøver.

Har Stiftelsen kontor, og er det mulig å avtale møte?

Ja, Stiftelsen har kontor både i Lunde og på Ulefoss. Vi ønsker å møte alle som vil søke midler hos oss. Kontakt oss, så avtaler vi et møte.

KONTAKTINFORMASJON

Daglig leder: Guri Ramtoft
Telefon: 957 04 643
E-post: guri@nomestiftelsen.no
Nettside og søknadsportal:
www.nomestiftelsen.no

Facebook, Instagram
Besøksadresse Lunde:
Nome Kompetansehus
Besøksadresse Ulefoss:
Soly Park (gamle biblioteket)

Del