Sparebank 1 Telemark fusjonerer

Ni år etter fusjonen som gjorde Holla og Lunde Sparebank til Sparebank 1 Telemark er det en ny fusjon på trappene. Denne gangen av det virkelig store slaget.

Tekst og foto: Hans Kristian Lahus

– Vår plan er å opprettholde alle kontorene vi har i dag, forteller Per Halvorsen. Porsgrunnsmannen er godt kjent i Nome. Som banksjef i daværende Sparebanken Telemark var han sentral da Holla og Lunde Sparebank ble fusjonert inn i 2012. Og han har siden vært administrerende banksjef for Sparebank 1 Telemark – som ble de to sammenslåtte bankenes nye navn. Vi møter Halvorsen i banklokalene på Ulefossenteret. I dette intervjuet forteller han om bakgrunnen for hvorfor det nok en gang planlegges en fusjon. En fusjon som vil gjøre den nye banken til landets syvende største sparebank. 

Stolt bankhistorie i Nome

Det er lenge siden 1862. Men det var da Lunde Sparebank så dagens lys. Noen år senere, i 1877, ble Holla Sparebank etablert. Også Flåbygd fikk etterhvert sin egen bank. Faktisk var Flåbygd Sparebank selvstendig bank helt frem til den fusjonerte med Lunde Sparebank i 1963. De to bankene på hver sin side av Nometoppen ble én felles bank i 2004, og fikk da navnet Holla og Lunde Sparebank. 

Så, i 2012, ble altså Sparebank 1 Telemark det nye navnet da Holla og Lunde Sparebank fusjonerte med Sparebanken Telemark. Det var ved denne fusjonen, som for øvrig ikke skjedde uten dramatikk, at Sparebankstiftelsen Telemark – Holla og Lunde, ble etablert. Hele historien om bankene i Nome, og etableringen av Stiftelsen, kan du for øvrig lese mer om i forrige utgave av dette magasinet.

Gifter seg med naboen

Tilbake til nåtid. Banksjef Halvorsen snakker engasjert om fusjonen som i disse dager opptar det meste av tiden hans. På kaffekoppen han tar en slurk av står den kjente logoen til Sparebank 1. Blå skrift, en rød kule, og et 1-tall inni kulen. Det mange kanskje ikke vet, er at Sparebank 1 er en allianse bestående av til sammen 14 selvstendige banker spredt over hele landet. Disse bankene samarbeider om felles merkevare og felles plattform.

Vi skal fortsatt være lokalbanken.

Én av disse bankene ligger i nabolaget til Telemark, og har Buskerud og Vestfold som sitt geografiske nedslagsfelt. Banken bærer derav det passende navnet Sparebank1 BV. Det er disse to bankene – Sparebank 1 Telemark og Sparebank 1 BV – som nå planlegger å fusjonere. Altså slå seg sammen. Eller, er det egentlig slik at bankene slår seg sammen? Per Halvorsen forklarer. – Det som er riktig er at disse to bankene nå planlegger å bli til én bank. Men rent teknisk er det slik at et av selskapene overtar virksomheten til det andre selskapet i fusjonen. I dette tilfellet er det Sparebank 1 BV som overtar Sparebank 1 Telemark. 

Vi sier at Sparebank 1 BV er overtakende selskap, og Sparebank 1 Telemark er overdragende selskap. Uten at dette betyr noe i praksis for hverken kundene, eller for hvordan den nye banken blir organisert. Halvorsen understreker at fusjonen fortsatt er i en prosess, og at det fremdeles gjenstår formaliteter, avklaringer og godkjennelser før de to bankene er én. Men – han legger ikke skjul på at alt tyder på at den nye banken blir en realitet.

Hva skal barnet hete?

I Nome har vi forholdt oss til flere ulike navn på bankene våre – eller «banken kåns», som var slagordet på én av bankene for ikke så alt for lenge siden. Nå skal vi igjen få se et nytt navn på logoen som skal prege fotballdrakter, reklameskilt og bankkort. – Den nye banken skal hete Sparebank 1 Sørøst-Norge, avslører Halvorsen. – Vi syns det er et navn som på en logisk og forklarende måte beskriver nedslagsfeltet vårt, altså det geografiske området vi skal være tilstede i. Med nye navn på fylker, kommuner og regioner, så syns vi dette er et passende og naturlig navn. Hvor lenge har denne fusjonen vært planlagt? – Sonderingene startet for et drøyt år siden. 

Da begge parter syns dette var interessant, ble saken løftet opp i styrene til de to bankene, og slik startet de mer formelle samtalene. Etterhvert ble også de største eierne våre orientert, blant annet Stiftelsen her i Nome. De ansatte ble involvert i prosessen sist sommer. Det som er spesielt denne gangen, er at mer eller mindre alle har vært positive til sammenslåingen. Kundene våre, som alltid er de viktigste for oss, de ansatte, eierne og markedet. Tilbakemeldingene er overveiende positive. Det har selvsagt vært kritiske innvendinger, og det har vi i ledelsen og i de respektive styrene også ønsket. Det betyr bare at vi har blitt enda mer grundige i arbeidet, forklarer Halvorsen.

Hemmelig navn på prosjektet

En fusjon av dette slaget innebærer alltid hemmelighold, fortrolighet og strenge krav i og med at det er to store børsnoterte selskaper involvert. Da nyheten om fusjonsplanene ble offentliggjort før jul, så kom det som en overraskelse på alle. Hvordan foregår egentlig forhandlinger og samtaler i en slik prosess? – For oss som er involvert betyr ryddighet alt. Vi skal gjennomføre hele prosessen i henhold til lovverk, retningslinjer og formelle krav. Så det er en krevende prosess. Vi kan jo blant annet ikke fortelle noe til hverken ansatte eller familiemedlemmer. Men jeg kan avsløre en hemmelighet. Vi har helt siden oppstarten av samtalene hatt et hemmelig navn på prosjektet. Siden vi møttes for første gang på en diskret adresse i Sandefjord, så døpte vi hele prosessen til «Prosjekt Hval», smiler Halvorsen.

Ingen kontorer skal legges ned

I tillegg til Ulefoss har Sparebank 1 Telemark i dag kontorer og avdelinger i Lunde, Bø, Notodden, Bamble, Skien og Porsgrunn. Halvorsen understreker at planen er krystallklar. – Avdelingene skal bestå. Det samme gjelder de kontorene og avdelingene som Sparebank 1 BV i dag har i gamle Vestfold og gamle Buskerud. Den erfarne bankmannen lener seg forover når han snakker om dette temaet. – Vi skal fortsatt være den beste lokalbanken. Det høres kanskje rart ut, men det er slik at ved å bli større, så kan vi være enda mer tilstede lokalt. Akkurat som resten av samfunnet, så forandrer og utvikler banksektoren seg. Det betyr at dersom vi i fremtiden skal kunne tilby kundene nære, trygge og lokale tjenester, så må vi være så solide at vi faktisk kan gjøre det. For fremtidens bank ser ikke ut som dagens bank. Kundene stiller allerede helt andre krav enn for bare få år siden. 

Og utviklingen vil bare skyte fart, mener Halvorsen. – La oss ta Vipps som et eksempel. Det Vi skal fortsatt være lokalbanken. PER HALVORSEN 17 er kun fem-seks år siden den tjenesten ble lansert. Allerede er det både en del av språket vårt, og hverdagen vår. Og Vipps er et enkelt og godt bilde på hastigheten den teknologiske bankutviklingen har. Spør deg selv også hvor ofte du fysisk er i banken sammenlignet med for tyve år siden. Denne raske endringen stiller helt andre krav til kompetanse, teknologi, effektive løsninger og konkurransekraft. Kombinert med flere aktører på markedet, press på marginene, og tøffe krav til effektivisering, mener vi at en fusjon er avgjørende for at vi også i fremtiden kan være tilstede og tilby banktjenester i Nome og andre lokalsamfunn. Og ikke minst, fusjonen vil også bidra til å sikre arbeidsplassene til blant annet dem som arbeider i banken vår her på Ulefoss. Det betyr at du som kunde også i årene som kommer er sikret korte beslutningsveier, og en lokalbasert løsningsorientert rådgiver som kjenner nærområdet.

Vi mener dette er en strategisk og industriell fornuftig beslutning for banken, og en økonomisk god beslutning for Stiftelsen.

Dele ut midler lokalt

Halvorsen fortsetter. – Hele ideen med sparebanktanken er at banken skal være en viktig samfunnsstøtte i de lokalsamfunnene bankene har sin opprinnelse i. Husk at de to bankene som nå planlegger å slå seg sammen hvert eneste år – sammen med Stiftelsene – deler ut omkring 50 millioner kroner til allmennyttige formål. Dette skal vi forsterke ytterligere etter sammenslåingen. Vi skal være den fremste lokale støttespilleren til kundene våre. Både til privatpersoner og bedrifter. Og vi skal fortsette å ta samfunnsansvar der vi er tilstede.

Hva med Sparebankstiftelsen i Nome?

Sparebankstiftelsen i Nome er den nest største eieren av Sparebank 1 Telemark. Gjennom egenkapitalbevis, som kan sammenlignes med aksjer, eier Stiftelsen rundt 27 prosent av banken. Dette innebærer verdier for rundt 460 millioner kroner. I tillegg forvalter Stiftelsen verdier for rundt 140 millioner kroner i det frie kapitalmarkedet. Hvert år deler Sparebank 1 Telemark ut deler av sitt overskudd til eierne – altså til de som har egenkapitalbevis. I dag er situasjonen den at Stiftelsen mottar deler av overskuddet fra Sparebank 1 Telemark, og i tillegg utbytte fra de frie midlene som forvaltes. Deler av dette samlede overskuddet er den potten som Stiftelsen hvert år deler ut til allmennyttige formål i Nome. Den øvrige gevinsten går inn som egenkapital i Stiftelsen. På denne måten vokser pengebingen til Stiftelsen «inn i evigheten», og verdiene som skapes skal for all fremtid jobbe i lokalsamfunnet.

Stiftelsen vender tommelen opp

Egil Stokken er styreleder for Sparebankstiftelsen i Nome. Han forteller at styret i Stiftelsen er positive til fusjonen. – Ja, absolutt. Vi mener dette er en strategisk og industriell fornuftig beslutning for banken, og en økonomisk god beslutning for Stiftelsen. Stiftelsen vil etter fusjonen gå fra å være eier av rundt 27 prosent av Sparebank1 Telemark til å eie snaut 9 prosent av Sparebank 1 Sørøst- Norge. Denne kraftige reduksjonen i eierandel kommer som et resultat av at Sparebank 1 BV er vesentlig større enn Sparebank 1 Telemark. I den planlagte fusjonen vil det såkalte bytteforholdet mellom bankene være 60/40 i favør Sparebank 1 BV. Dette er et uttrykk for størrelsesforholdet mellom bankene. – Det som er viktig for Stiftelsen er avkastningen i kroner og øre, som vi igjen forvalter og deler ut til allmennyttige formål i Nome. Den nye bankens kalkyler viser tydelig at Stiftelsen på sikt kan forvente større årlige utbytter fra Sparebank 1 Sørøst- Norge enn fra Sparebank 1 Telemark alene, selv om vi prosentvis blir en mindre eier, forklarer Stokken.

Halvorsen blir banksjef

Sparebank 1 Sørøst-Norge skal ha sitt hovedkontor ved Torp i Sandefjord. Dette skal være et lite og effektivt kontor der kun den sentrale bankledelsen sitter. Organisasjonens øvrige ansatte, og de som arbeider ut mot kundene, skal fortsatt sitte der de sitter i dag. Per Halvorsen blir banksjef for den nye banken. Det er en oppgave han ser frem til. – Våre viktigste ressurser vil alltid være alle våre dyktige ansatte. Jeg er ydmyk for den oppgaven jeg tar fatt på som leder for denne flotte gjengen, til sammen 520 årsverk, 17 kontorer, og en av Norges største sparebanker med en samlet forvaltningskapital på 93 milliarder kroner ved sammenslåingen. Men jeg gleder meg, og jeg har en klar ambisjon om fremdeles å være tilstede på alle våre lokalkontorer, og ute i møte med kundene våre. Det er alltid hyggelig å komme hit til Nome, så det lover jeg å fortsette med, avslutter påtroppende banksjef for Sparebank1 Sørøst-Norge, Per Halvorsen.

Del