Slik skal Lykill lykkes

- Det er ingen grenser for hva vi kan få til når vi arbeider sammen. Som et lag. Nå vil vi ha alle i Nome med på det samme laget.

Tekst og foto: Bcl Thawng Za Kung, Stian Andersen, Martin Riseth

Hans Kristian Lahus (43) er mannen som skal lede oppstarten og etableringen av prosjekt Lykill. Og han møter oss med en ekte entusiasme som smitter.

– Jeg ser egentlig ingen grenser for hva vi i fellesskap kan skape her i Nome. Utgangspunktet vårt for å lykkes er jo kjempebra. Nå blir det et felles ansvar for oss alle å dra i samme retning, slår Hans Kristian fast.

Vi møter han en litt kjølig vårdag hjemme på Norheim gård, der forberedelsene til våronna så smått er i gang.

– Som bønder vet vi at vi må så før vi kan høste. Slik er det med Lykill også. Vi er nå i en startfase med prosjektet der vi skal så frøet. Så må alle i Nome bidra til vanning, gjødsling og forvaltning, slik at avlingene i fremtiden blir kraftige og verdifulle. Gårdsdrift, toppidrett

Gårdsdrift, toppidrett og kommunikasjon

At metaforene til Hans Kristian er preget av idrett og landbruk er ikke så rart. Han har de siste årene blitt mest kjent for å lede det profesjonelle langrennslaget Team Telemark. Samtidig driver han gården i Nordbygda, med produksjon av korn og tømmer. De to siste årene har han på toppen av dette vært daglig leder i kommunikasjonsbyrået Superlativ, som har kontorer både på Ulefoss, i Bø og i Seljord. Og det er fra Superlativ at Stiftelsen har hentet prosjektledelsen for Lykill.

Hva er egentlig Lykill?

– Lykill er et prosjekt som skal skape positiv utvikling og vekst i Nome. Prosjektet skal øke attraktiviteten til Nome, slik at flere ønsker å bo her, skape arbeidsplasser her, og ikke minst besøke oss som turister, sier Hans Kristian. – Nome har i snart 50 år hatt en negativ befolkningsutvikling. På 1970-tallet bodde det rundt 7500 mennesker i kommunen vår. I dag bor det 6500 her. Dersom denne utviklingen fortsetter, så vil vi i år 2040 være ytterligere 600-700 færre innbyggere. Det er dramatisk på så mange måter. Lykill sitt mål er at vi i stedet skal snu denne utviklingen. Vi skal bli flere, ikke færre. Vi skal vokse, ikke krympe, slår Hans Kristian fast.

De tre B’er

Sparebankstiftelsen har i lengre tid arbeidet tett med Telemarksforsking i Bø, og med Distriktssenteret, som er et nasjonalt kompetansesenter som jobber for å styrke norske kommuner sin evne til å utvikle attraktive og vekstkraftige lokalsamfunn. Disse fagmiljøene har gitt sine råd og innspill til hvordan Lykill bør organiseres.

Det er herfra begrepet de tre B’er kommer fra: Bosted, Bedrift, Besøk. Nome skal bli mer attraktiv på alle disse samfunnsområdene.

Jeg ser egentlig ingen grenser for hva vi i fellesskap kan skape her i Nome

Godt gjort er bedre enn godt sagt

Bonden fra Norheim er opptatt av handling, og understreker at Lykill skal være et prosjekt der det skjer konkrete aktiviteter, og konkret utvikling. – Jeg mener at godt gjort er bedre enn godt sagt. Jeg er ikke så begeistret for lange utredninger, rapporter og unødvendig møtevirksomhet. Jeg vil at ting skal skje. Heldigvis har Stiftelsen tenkt akkurat det samme, forteller Hans Kristian.

Derfor skal Lykill fungere slik at nettverket skal sette i gang arbeidsgrupper, som skal ta tak i gode ideer, og komme frem til helt konkrete tiltak og produkter, og sette disse ut i livet. Hans Kristian poengterer at en gjennom en slik måte å arbeide på, også vil bomme innimellom, men oppfordrer til utholdenhet og tålmodighet. 

– Vi må tørre å mislykkes. En setter ikke verdensrekord første gang en forsøker seg på stavsprang. En river den listen noen ganger på veien. Slik er det her også. Når vi våger å satse så høyt som vi nå gjør, så må vi akseptere at vi ikke får til alt med en gang. Vi må akseptere noen riv. Men det er da vi virkelig står ovenfor den store testen som lokalsamfunn. Jeg håper vi kan støtte og hjelpe hverandre, oppfordre til å forsøke igjen, gi hverandre forståelse for at dette er vanskelig, og heie høyt på dem som prøver. Nøkkelen er å unne hverandre suksess. Og det er jeg sikker på at vi egentlig gjør. Vi må bare tørre å vise det klart og tydelig, oppfordrer Hans Kristian.

Alle gode ideer skal på bordet

Lykill har et mål om å involvere alle som bor i kommunen. Derfor håper Stiftelsen at dette er et prosjekt alle kan engasjere seg i, mene noe om, og bli en del av. Prosjektet har etablert en egen e-postadresse. Den vil de at alle skal sende sine gode ideer til. Alle disse ideene vil bli tatt opp på møtene i nettverket. Denne e-postadressen kan du for øvrig lese mer om på baksiden av dette magasinet. Hans Kristian håper at de gode ideene vil strømme inn. 

– Av og til er det enkle det beste. Ved å bruke denne e-postadressen kan alle være sikre på at ideene de måtte ha kommer frem til ledelsen i både kommunen, næringslivet og frivilligheten. Og terskelen for å sette ideene ut i live skal være lav. Jeg tror vi får flere fisk ved å bruke oter fremfor stang, så det handler om å hive flest mulig kroker ut i vannet, billedlegger Hans Kristian. Og her er vi inne på det som er kjernen i prosjektet. Hans Kristian er opptatt av at alle som bor i Nome må engasjere seg for at Lykill skal nå sitt mål om å gjøre Nome mer attraktivt.

– Vi må alle sammen forstå at det ikke kommer noen utenfra og gir oss bedre resultater, flere tilflyttere, nye arbeidsplasser og flere turister. Vi må ta dette ansvaret selv. Vi er vår egen lykkes smed. Jeg pleier ofte å si at det ikke går an å få bedre resultater. For det er ingen som kommer og gir oss det. Vi må skape dem selv. Sammen. Som et lag. Du, jeg, og alle vi kjenner. Vi klarer det bare dersom vi alle sammen engasjerer oss. Jeg håper alle i Nome tenker «hva kan jeg bidra med?». Som ansatt i kommunen, som bedriftseier, som frivillig i korpset, som trener for barnefotballen, som ildsjel i velforeningen og så videre. Vi har 7 alle en rolle der vi utgjør en forskjell, understreker Hans Kristian.

Midt i smørøyet

På Norheim overlapper våronna langrennssesongen. Tobarnsfaren med rundt 130 reisedøgn i året er selv et eksempel på en som har valgt å flytte tilbake, og etablere både bosted og næring i hjemkommunen. Forsvaret, studier i Hedmark og arbeid i Grenland tok odelsgutten bort fra Nome for noen år. Men han var aldri i tvil om at han en dag skulle hjem å overta gården. Slik ble også yrkeskarrieren bygget med Nome som utgangspunkt.

– Det er jo noe av det som virkelig er fint med Nome. Vi bor skikkelig sentralt. Med arbeidsplass over store deler av både Norge og Nord-Europa, så er Nome et perfekt utgangspunkt for min del. Korte avstander til Oslo med både bil og kollektivtransport, en liten time til Grenland, og flyplass på Torp, gjør at jeg føler jeg bor midt i smørøyet. Og med dagens teknologi, og muligheter for digitale møter og møteplasser, så er Nome drømmestedet for oss. Nå må vi bare sørge for at flest mulig forstår det samme, smiler Hans Kristian. 

Kjærlighet til Nome 

Prosjektlederen ble håndplukket av styret i Stiftelsen til å lede det viktige arbeidet med Lykill. Styreleder Egil Stokken er tydelig på at de ville ha en prosjektleder med lokal forankring. 

– Vi tror det er kjempeviktig at de som skal utvikle Nome må ha et ekte engasjement for hjemstedet vårt, og kjenne bygdene i kommunen godt. Hans Kristian passer den profilen bra. Han kjenner også offentlig forvaltning, har arbeidet snart 20 år i lederstillinger i privat sektor, er en aktiv ildsjel i Nomes frivillighet, og har engasjert seg i samfunnsspørsmål i Nome, på flere områder. 

Og han har vist at han har kapasitet til å løfte store prosjekter tidligere. Team Telemark ble skapt med en idé, en notatblokk og en penn. Nå er det Norges beste lag ved siden av landslaget, med løpere som har deltatt i både OL, VM og Tour de Ski, og som har vunnet en rekke internasjonale konkurranser. La det være en inspirasjon til den reisen vi håper Nome skal ut på, sier Stokken.

Helt til slutt, Hans Kristian – hva blir det aller viktigste for å lykkes?

– I toppidretten sier vi at det er summen av alle valg du tar fra du står opp mandag morgen til du legger deg søndag kveld som avgjør hvor god du blir. Det samme vil gjelde Lykill. Det er summen av alt vi gjør som bestemmer hvordan vi lykkes. Og så er det ingen snarveier. Det er hardt arbeid over tid som gir resultater. Så mener jeg det er avgjørende at vi hjelper hverandre på tvers. Offentlig, privat og frivillig sektor må ta ansvar for hverandres utvikling. 

Men du spør om det aller viktigste, og det er enkelt å svare på. Det aller viktigste er å ha det gøy. Vi kan aldri yte vårt beste uten å trives med det det vi gjør, og med hverandre. I Team Telemark sier vi at det viktigste vi gjør er å få hverandre til å glede seg til å møtes. Glede seg til å være sammen om å skape verdier og resultater. Det er nøkkelen. Eller Lykill da, smiler Hans Kristian.

FAKTA

Dette er aktørene som er invitert til å delta i nettverket til Lykill: 

Sparebankstiftelsen, Nome kommune, Universitetet i Sørøst- Norge, Midt-Telemark og Nome utvikling, Nome investeringsselskap, Nome videregående skole, Nome idrettsråd, Nome næringsforum, Telemarkskanalen, Visit Bø, Handelsstandsforeningene i Nome.

Del