Skulpturskogen (NO)

VELKOMMEN TIL

SKULPTURSKOGEN «SOFIA»

Hvor: I skogholtet mellom Vrangfoss og Eidsfoss sluse. Parkering ved Vrangfoss sluse. Se på kart her

Parkering: Parker ved Vrangfoss Sluseanlegg og følg skilt til Skulpturskogen. Det er også en HC-parkering ved den ene inngangen til anlegget.

Mange opplever livet som kaotisk og meningsløst. Denne lille skulpturskogen vil peke på at alt og alle er flettet sammen, på forskjellige plan.

Sentralt her inne finner man også ild-stedet. Får du ild i hjernen, kan du dessuten uttrykke dine tanker i en epost til kunstneren. For innsikt i kunstnerens egne refleksjoner kan du lese hans bok «Ikke av denne verden».

Skulpturene er støpt ved Markovstudio i Bulgaria, og ved Hageland støperi ved Holum i Norge.

Du kan skrive til Ferdinand Wyller på ferdinand@ferdinandwyller.no, eller besøke hans nettside på ferdinandwyller.no

Litt om skulpturene

Dette kvinnenavnet kommer av det greske ordet sophia som betyr «visdom».

Dette ordet er sentralt i antikkens greske filosofi. Logos kan også bety «fornuft». Verden er ordnet og strukturert, slik at den fremstår som et kosmos og ikke som et kaos. Logos utgjør et prinsipp, eller en levende og styrende fornuft som overskrider individet. (Modell for denne bysten er kunstnerens far, filosofen Egil A. Wyller 1925 – 2021)

I spenningsfeltet mellom mann og kvinne oppstår en gnist som kan tenne livet, – livs-gnisten. Sammen har dette paret det fantastiske potensialet å kunne skape et nytt menneske. De bøyer seg i ærbødighet over å skulle forvalte en slik gave.

Helt nederst, så langt ned man kan komme, under en klippe, – står skulpturen «Forbannet». Skålen, som er så sentral i «Kilden», ligger her knust bak mannen. Livet render ut i sanden.

Over «Forbannet» troner den gravide kvinnen. Nesten ingen har skulpturert henne tidligere. Men uten slike kvinner hadde vi ikke vært her. De som gir liv fortjener en plass på sokkel.

Tre skulpturer dreier seg om et lam. Lammet sier først til oss «Se meg», så «Drikk meg», så «Tilbe meg».

Over beretningen om Lammet reiser de tre livs-søylene seg. Den høyeste søylen er «Kampen for tilværelsen». Klarer mann og kvinne å nå inn til hverandre? Den neste søylen viser en mor som bøyer seg over sitt barn. Og i den tredje søylen er det barnet som igjen bøyer seg over sin gamle mor.