Personvernerklæring

Sparebankstiftelsen Telemark – Holla & Lunde er opptatt av ditt privatliv, og vi er sterkt forpliktet til å beskytte dine personopplysninger. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Sparebankstiftelsen Telemark – Holla & Lunde håndterer personopplysninger samlet gjennom nettstedet nomestiftelsen.no

Samtykke

For å kunne behandle dine personopplysninger (heretter, PO) i henhold til EUs General Data Protection Regulation (heretter, GDPR) trenger vi et samtykke fra deg for å kunne lagre dine PO. Ved bruk av denne hjemmesiden erkjenner du at du har lest denne erklæringen og samtykker automatisk til at vi kan lagre all PO som du gir oss gjennom skjemaer på denne nettsiden, eller som samles inn gjennom andre metoder definert i denne erklæringen.

Lenker til tredjeparts nettsider

På vår nettside har vi noen lenker som går til tredjeparts nettsider. Dersom du har trykket på en slik lenke, så vil ikke vårt personvern gjelde på disse sidene. Vi oppfordrer alle besøkende til å lese gjennom alle nettsiders personvernerklæringer før man deler sine PO med det aktuelle nettstedet.

Innsamling og behandling av personopplysninger

Når du bruker vår nettside, kan vi samle inn opplysninger om deg og din bruk av nettsiden, blant annet gjennom informasjonskapsler og analyseverktøy. Vi kan samle inn personlig identifiserbar informasjon om deg, for eksempel navn, jobbtittel, firmanavn, adresse, e-postadresse, telefonnummer og faksnummer, enten direkte fra deg eller ved å kombinere informasjon vi samler inn via nettsiden sammen med personlig informasjon vi samler inn og vedlikeholder på andre måter (for eksempel klientrelasjonsstyringssystemer eller identifikasjons- og tilgangsstyringssystemer, inkludert IP-adresser).

Eksempler på måter vi kan samle inn informasjon på

 • Abonnement på nyhetsbrev.
 • Brukerregistrering på vår nettside.
 • Mottakelse av jobbsøknader og CVer.
 • Informasjon gitt i digitale skjema på nettsiden.
 • Informasjon gitt i epost og andre former for henvendelser, både skriftlig og muntlig.
 • Informasjon gitt ved reservering, bestilling og kjøp av varer eller tjenester.
 • Informasjon som fremkommer dersom du besøker vår nettside samtidig som du er logget inn på sosiale medier.
 • Informasjon om din aktivitet på nettsiden vår.
 • Informasjon om hvilken type enhet du besøker nettsiden vår med. For eksempel: mobil, nettbrett, laptop, eller stasjonær PC.
 • Geografisk informasjon gjennom analyseverktøy.

Vi forsøker alltid å ikke samle inn mer informasjon om deg enn hva som er nødvendig, og vi oppfordrer deg om å ikke dele sensitive opplysninger med oss dersom det ikke skulle være nødvendig. Dersom du er usikker på hva som defineres som sensitive opplysninger, kan du følge denne lenken til Datatilsynets egen definisjon.

Behandling og bruk av personopplysninger

Når du gir personlig informasjon om deg selv til oss, kan vi bruke den til noen av de formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen eller som angitt ved innsamlingsstedet.

 • Administrasjon og vedlikehold av nettsiden vedrørende bekreftelse og identifisering av din identitet for å forhindre uautorisert tilgang til begrenset informasjon.
 • Personliggjøring og berikelse av din nettleseropplevelse gjennom relevant innhold. Sortering og analyse av brukerdata. For eksempel, å se hvor mange brukere fra et gitt firma som har abonnert på nyhetsbrev eller en tjeneste.
 • Å kunne se bedriftstilhørigheten til våre kontaktpersoner.
 • Utvikling av egne tjenester og produkter.
 • Benchmarking og dataanalyse av for eksempel bruk av nettsiden eller demografiske analyser av brukere og besøkende.
 • Kvalitets- og risikoanalyser.
 • Analysering av hvordan folk bruker nettsiden vår for å forbedre brukeropplevelse.
 • Bokføring og regnskap
 • Andre formål som du har samtykket til ved oppgivelse av informasjon.

Juridisk grunnlag for behandling av personopplysninger

Så lenge at følgende juridiske grunnlag ikke strider med dine rettigheter, forbeholder vi retten til å kunne behandle de aktuelle PO.

 • Legitime interesser for effektiv informasjonsformidling og -forvaltning som anses avgjørende for vår daglige, grunnleggende forretningsdrift.
 • Tilfredsstillelse av alle lover og forskrifter som vi er forpliktet til.
 • Tilfredsstillelse av alle krav og forpliktelser i henhold til salg- og kjøpsbetingelser.
 • I tilfeller hvor datasubjektet har gitt tydelig samtykke.

Sikkerhet vedrørende personopplysninger

Vi har implementert adekvat teknologi og sikkerhetstiltak for å beskytte og forebygge PO fra tap, misbruk, uautorisert endring/manipulasjon, eller ødeleggelse. Det er kun autoriserte personer som har tilgang til identifiserbar informasjon som er samlet inn via denne nettsiden. Disse personene har avtalt å opprettholde konfidensialiteten til denne informasjonen.

Deling og salg av personopplysninger

Identifiserbar informasjon deles ikke med tredjeparter og personer som ikke er ansatt i Sparebankstiftelsen Telemark – Holla & Lunde. PO som du har gitt oss, eller metadata som vi har samlet inn gjennom metoder som er nevnt i denne personvernerklæringen vil ikke bli solgt videre, og vil kun bli behandlet innen Sparebankstiftelsen Telemark – Holla & Lunde.

Unntak ved deling

Sparebankstiftelsen Telemark – Holla & Lunde deler kun nødvendig informasjon med tredjeparter som regnskapsførere og revisorer ved utstedelse av faktura, purringer, lignende krav, og utbetalinger. Sparebankstiftelsen Telemark – Holla & Lunde kan dele personopplysninger med tredjeparter som reklame- og markedsføringsbedrifter for statistikk og analyse. Informasjon som deles med tredjeparter vil behandles konfidensielt og skal slettes etter at behandlingen er over, gitt at det ikke foreligger overordnede juridiske grunnlag for behandlingen som for eksempel lov om bokføring og regnskap.

 

Oppbevaring av personopplysninger

Vi oppbevarer PO som du har gitt oss så lenge vi trenger det, gitt at det ikke strider med dine rettigheter eller med formålet som de ble samlet inn for, eller i et tilfelle hvor datasubjektet ber om å få sine PO slettet.

Dersom Sparebankstiftelsen Telemark – Holla & Lunde benytter seg av en ekstern personvernansvarlig, vil dine PO behandles av ekstern personvernansvarlig under vår autoritet i situasjoner hvor du ønsker å utøve dine rettigheter under GDPR. Vår hjemmeside ligger på server hos vår samarbeidspartner Superlativ Media AS, som vil behandle all vår data under vår autoritet.

Deaktivering av brukerkonto

Dersom du har en brukerkonto på vår hjemmeside, kan du når som helst deaktivere/slette brukeren. Har du bidratt til innhold eller generert data på nettsiden som for eksempel sider, artikler, innlegg, eller kommentarer; så vil ikke disse ble slettet eller anonymisert automatisk. Dersom du også ønsker å fjerne brukergenerert innhold på nettsiden, må du ta kontakt med oss på post@sparebankstiftelsentelemark-hollaoglunde.no.

 

Dine rettigheter vedrørende egne personopplysninger

I tillegg til nasjonal lov, har du rettigheter gjennom GDPR som vedrører dine egne PO som vi behandler. Du har rett til:

 • Å motta en kopi av alle dine PO som vi oppbevarer.
 • Å få alle eller deler av dine PO som vi oppbevarer, oppdatert, dersom du mener de er mangelfull eller feilaktig.
 • Å få alle eller deler av dine PO som vi oppbevarer, slettet.
 • Å motsette deg alle eller deler av vår behandling av dine PO.
 • Å tilbaketrekke samtykket til vår behandling av dine PO.

Unntak ved sletting, tilbaketrukket samtykke, eller begrensning av behandling

Dersom datasubjektet ønsker å få sine PO slettet, tilbaketrekke et samtykke om behandling, eller et ønske om begrensning, kan ønsket kun oppfylles dersom gitt informasjons behandlingsgrunnlag kun er et samtykke og ikke har andre juridiske behandlingsgrunnlag. Man kan for eksempel ikke unnslippe fakturering ved å benytte sine rettigheter under GDPR.

Kontaktinformasjon

Henvendelser vedrørende dine personopplysninger

Dersom du har spørsmål om dine personopplysninger som vi behandler, eller om du ønsker å utøve dine rettigheter under GDPR eller andre lover og forskrifter, kan du ta kontakt med vår personvernansvarlig.

Personvernansvarlig

Sparebankstiftelsen Telemark – Holla & Lunde