Prosjekter

Inkubatorprosjektet

Målsetning: Øke bedriftsaktiviteten i Nome gjennom levedyktige virksomheter, som bidrar til positiv samfunnsutvikling i kommunen og regionen.

Hva og hvordan: : Prosjektet jobber med å etablere en inkubator i Nome. En inkubator er en organisasjon som støtter gründere og virksomheter som forsøker å etablere ny kommersiell aktivitet, gjerne med utgangspunkt i innovasjon. Organisasjonen kan tilby rådgivning og et innovativt miljø, innenfor en periode på ett til fem år.

Deltakere:

Prosjektansvarlig: Jon Iver Myren (Lykill)

Prosjektgruppe: Torstein Gustavsen (Soly Group), Egil Stokken (Sparebankstiftelsen Telemark) og Runar Gundersen (USN)

Status: Dette er et aktivt prosjekt i forprosjektfase.

Digitale Nome

Målsetning: Etablere en felles nettportal for digital markedsføring av kommunen som bosted, næringssted og turiststed.

Hva og hvordan: Nettportalen skal inneholde informasjon som er nødvendig for å ta et veloverveid valg om å flytte til Nome, være det foretrukne valget for alle som søker informasjon om Nome som bosted, og informere om tilbud og aktiviteter til lokalbefolkning og besøkende.

Eksempelvis skal nettsiden samle og dele informasjon om: Ledige tomter og næringsarealer, ledige stillinger, reiseliv, servering, overnatting, oppveksttilbud, utdanningsmuligheter, muligheter for gründere, kulturtilbud, butikkoversikt, aktivitetskalender, pendlermuligheter osv.

Deltakere:

Prosjektansvarlig: Jon Iver Myren (Lykill)

Prosjektgruppe/styringsgruppe: Marianne Dale (Visit Bø), Arne Grave (Nome VGS), Ann Sissel Lyngen (Nome Kommune), Merete Larsen (MTNU)

Status: Dette prosjektet er i produksjon

Nome og Midt-Telemark industrinettverk

Målsetning: Styrke og systematisere samspillet mellom Nome videregående skole og viktige industribedrifter i regionen, for å bedre rekrutteringen og utdanne relevant kompetanse.

Hva og hvordan: Et samarbeid mellom Bandak AS og Nome videregående, der målet er økt rekruttering av CNC-operatører, resulterte i 2023 i at Sparebankstiftelsen bevilget 2,2 millioner kroner til Nome vgs. Midlene har gått til innkjøp av topp moderne maskiner som skal brukes i undervisningen på skolen.

Herfra har samarbeidet utviklet seg til en helt ny arbeidsmetode for kontakten mellom næringslivet og den videregående skolen, og et industrinettverk er etablert via Lykill-programmet.

Deltakere:

Nome videregående skole og lokale industribedrifter.

Status: Prosjektet er fullført, og industrinettverket er aktivt og i full virksomhet.

Innovasjonsløft 2023

Målsetning: Inspirere til nytenkning, verdiskapning, skaperkraft og mot, gjennom å tilby gründere, bedrifter og organisasjoner i Nome deltakelse i kursrekken Innovasjonsløft.

Hva og hvordan: Innovasjonsekspert, seriegründer og tidligere professor i faget, Sjur Dagestad, tar høsten 2023 deltakerne gjennom en følelsesmessig og intellektuell berg- og dalbane av et kursopplegg. Innovasjonsløft er velprøvd og veletablert over hele landet, og nå har Lykill sørget for at også aktører i Nome kan få delta.

Deltakere:

Prosjektansvarlig: Jon Iver Myren (Lykill)
Kursholdere: Sjur Dagestad og Klaus Røiri

Deltakelse etter påmelding. Kurset er fulltegnet høsten 2023.

Status: Avsluttet.

Prosjekt: Bygg med muligheter

Målsetning: Utarbeide et nytt og bærekraftig konsept for Nome kompetansehus i Lunde sentrum. Dette konseptet har som mål å øke attraktiviteten både for bedrifter og lokalsamfunnet, samtidig som det legger grunnlaget for en bærekraftig forretningsmodell som skal sikre videre utvikling og sunn økonomisk drift.

Hva og hvordan: I forstudiefasen skal det utredes hvordan en videreutvikling av kompetansehuset kan skje, med mål om å gjøre lokalene til en mer kreativ og attraktiv lokasjon for både virksomheter og lokalsamfunnet i Lunde. Lykill ønsker at denne videreutviklingen skal bidra til å heve kompetansemiljøet i regionen på sikt, samtidig som det skal være et positivt og stimulerende sted for virksomheter å jobbe og utvikle seg.

I forprosjektfase vil arbeidet bestå av å gjennomføre en grundig utredning for å sikre bærekraftig drift av bygget, samt identifisere mulige fremtidige eiere. Det skal også gjøres en kartlegging av hvilke muligheter som finnes for kompetansehuset med hovedvekt på å gjøre kompetansehuset til en kreativ og attraktiv arena for næringsliv, frivillighet og andre aktuelle aktører. Videre vil styringsgruppen identifisere og vurdere finansieringsmuligheter for en mulig oppgradering og rehabilitering av bygget, i tillegg til hvordan best mulig energieffektivisere bygget.

Visjonen og konseptet for bygget vil utvikles gjennom et samarbeid mellom prosjektansvarlig, prosjektledelse, styringsgruppe, arkitekt og fremtidig driftsansvarlig for bygget. Målet er å utvikle en bærekraftig driftsmodell som vil sikre en sunn økonomisk fremtid for bygget.

Deltakere:

Prosjektansvarlig: Jon Iver Myren (Lykill)

Prosjektleder: Kjell Arne Lunde (NI)

Styringsgruppe: Pål Kleffelgård (MTNU), Kjell Arne Lunde (NI), Frid Berge (Nome Kommune) og Egil Stokken (Sparebankstiftelsen).

Status: Dette er et aktivt prosjekt i forstudiefase.