I Sparebankstiftelsen Nome har vi et brennende engasjement for kommunen vår. Vi ønsker å bidra til vekst i Nome-samfunnet og har derfor tatt initiativ til et program som skal bidra positivt til befolkningsutviklingen. Programmet har vi valgt å kalle Lykill, som fra norrønt betyr nøkkel. Gjennom Lykill vil vi spisse og intensivere dette arbeidet, ved å på ulike måter løfte fram prosjekter som kan styrke Nomes attraktivitet.

I Lykill jobber vi spesielt med prosjekter som fokuserer på det vi har kalt «De tre B’ene»; Bostedsattraktivitet, Bedriftsattraktivitet og Besøksattraktivitet.

Lykillprosjektene blir til gjennom lokale initiativ og har som mål å bidra til positiv befolkningsvekst, skape flere arbeidsplasser og tiltrekke flere besøkende til kommunen vår. For å lykkes med dette, tror vi at man må ha en helhetlig tilnærming til hvordan stedsattraktivitet kan skapes, i tillegg til å jobbe systematisk og over tid med «de tre B’ene». Vi er fast bestemt på at Lykill skal være en nøkkelfaktor, derav navnet, for at Nomesamfunnet skal skille seg ut som en attraktiv plass å bo, utforske og drive virksomhet. Sammen med deg og andre gode krefter i Nome, finner vi nøklene for å få til dette sammen.

Les mer

Vil du lære mer om hvordan du kan arbeide med utviklingen av din bedrift? Bli med på Innovasjonsløft 2024
I desember ble årets siste nettverksmøte i Lykill avholdt, og nye prosjektforslag så dagens lys. Målet er å øke Nomes attraktivitet.
– Eller skal vi være en påhenger til andre? Det retoriske spørsmålet står for innovasjonsekspert Sjur Dagestads regning. Denne høsten loser han en gruppe lokale ledere og næringslivsfolk gjennom kursrekken Innovasjonsløft 2023.
Det startet med et stort og akutt problem både for Bandak og Nome videregående skole. Ett år senere har utfordringen blitt til en helt ny måte å jobbe på.
Kan en enkelt person virkelig påvirke et helt lokalsamfunn? Dette spørsmålet får en hel ny betydning når vi blir kjent med Jon Iver Myren (35), nyansatt i førersetet for prosjektet «Lykill» i regi av Sparebankstiftelsen. Et prosjekt med mål om å bidra til vekst i Nome-samfunnet.
Lykill, prosjektet som skal bidra til positiv befolkningsutvikling i Nome, ruller med stor fart. Prosjektleder Hans Kristian Lahus vil gjerne komme i kontakt med alle som har forslag og gode ideer til utviklingen av Nomesamfunnet.
– Det er ingen grenser for hva vi kan få til når vi arbeider sammen. Som et lag. Nå vil vi ha alle i Nome med på det samme laget.
De fleste av oss liker å tro, synse og mene. Telemarksforsking derimot – de analyserer, regner og måler.
For å få vekst i en kommune må man klare å mobilisere hele samfunnet, at alle drar i samme retning. Hvis kommunen, reiseliv, kulturliv, handelsstand, næringsliv og de som bor der vil forskjellige ting blir det fragmentert og vanskelig å få fremdrift.
-Hva om Nome blir Norges svar på Silicon Valley? Det er bare et eksempel forsikrer han, – men vi må være villige til å tenke utenfor boksen.