LYKILL – Babyen vokser

Lykill, prosjektet som skal bidra til positiv befolkningsutvikling i Nome, ruller med stor fart. Prosjektleder Hans Kristian Lahus vil gjerne komme i kontakt med alle som har forslag og gode ideer til utviklingen av Nomesamfunnet.

Tekst: Stian Andersen / Foto: Terje Mysen

– Mottakelsen har vært over all forventning. Dette er et viktig og riktig prosjekt for Nome de kommende årene. Vi skal bli flere, ikke færre, Nomeheringer i 2040 enn det vi er i dag, slår Hans Kristian Lahus fast. Sammen med Stiftelsens styre, står han i spissen for satsingen om å snu det som i over 40 år har vært en nedgang i innbyggertallet i Nome. Det var i mai at prosjekt Lykill ble lansert, blant annet med en minneverdig konsert med Magnus Grønneberg fra CC Cowboys i de gamle produksjonslokalene på Teglverket i Lunde. Nå, et halvt år senere, er gitar og rockestjerne byttet ut med forskning, systematikk og krevende arbeid for å skape økt attraktivitet for Nomesamfunnet.

– Dette er et enormt stort prosjekt, som vi først skal se de virkelige resultatene av langt der fremme. Det å arbeide meden slik tidshorisont er alltid krevende, for vi ønsker jo alle å se resultater av det vi gjør fortløpende. Men dette er en seig 5-mil, ikke en sprint. Utholdenhet blir den viktigste egenskapen, slår Hans Kristian fast, og bruker en metafor fra skisporet. Årene som leder i toppidretten ligger fremdeles langt fremme hos prosjektlederen, som nå i tillegg til å være prosjektleder for Lykill er daglig leder i kommunikasjonsbyrået Superlativ.

– Vi må snu trenden

I forrige utgave av dette magasinet, beskrev vi grundig de bakenforliggende årsakene til nedgangen i folketallet i Nome, og forskernes analyser av hvordan dette vil utvikle seg de neste tiårene. I dag er vi rundt 6500 innbyggere i Nome. Det er rundt tusen færre innbyggere enn hva vi var på 1970-tallet. Framskrivningene viser at vi mest trolig vil være ytterligere 600 færre i 2040 dersom utviklingen fortsetter.

Prosjekt Lykill sitt ambisiøse mål er å bidra til å snu denne utviklingen.

– Måten vi arbeider på er at vi samler de mest sentrale personene og organisasjonene i kommunen, og arbeider ut fra en felles plattform. Politisk og administrativ ledelse i kommunen, virkemiddelapparatet med Nome Investeringsselskap og Midt-Telemark og Nome utvikling i spissen, reiselivet med Visitselskapet og Telemarkskanalen, utdanningsinstitusjonene, handelsstandsforeningene både på Ulefoss og Lunde, og ikke minst frivilligheten med Nome Kulturnettverk og Nome Idrettsråd er bare noen av de aktørene som nå møtes regelmessig og forpliktende. Dette nettverket setter så ned arbeidsgrupper som jobber med helt konkrete tiltak, forretningsideer og utviklingsprosjekter, forklarer Lahus.

Mange baller er allerede i luften

Den engasjerte prosjektlederen understreker at det er tidlig i arbeidet også for arbeidsgruppene og de påfølgende prosessene, men trekker likevel frem eksempler på noe av det som er satt i gang.

– Vi har etablert et omfattende prosjekt som skal skape en felles digital plattform, der Nome skal presenteres. I dag er det vanskelig å få en samlet digital oversikt over Nome, men denne portalen skal samle alt på ett sted. Videre har vi erkjent det store behovet for flere overnattingssteder og varme senger i kommunen. Vi har mye spennende å tilby turister og tilreisende, og vi mener bestemt det er et stort potensial for flere gjestedøgn. Vi skal derfor utarbeide analyser og prospekter, både over potensielle gjestedøgn og lokasjoner, slik at interesserte aktører får et grundig grunnlagsmateriale å starte med.

Så har vi kommet langt i et samarbeid mellom private aktører og universitetet om etablering av en næringsinkubator, som skal arbeide dedikert med innovasjon og forretningsutvikling – både for nye etablerere og for knoppskyting på eksisterende virksomheter, forteller Hans Kristian, og fortsetter.

– Sammen med aktører fra idrett og kultur arbeider vi systematisk med å kartlegge og arbeide frem næringspotensial i idrettsanlegg og naturgitte forutsetninger i Nome. Et spennende arbeid vi tror kan gi løft og arbeidsplasser. Så må vi også nevne at vi har samlet de største private bedriftene i kommunen, og startet et nettverksarbeid med disse som vi bestemt mener vil gi gevinst. Privat sektor er helt avgjørende for verdiskaping.

Vi har et spennende og dyktig næringsliv i kommunen, med flere tunge aktører. Vi ser nå på ulike tilnærminger til hvordan vi i prosjekt Lykill kan bidra med tilrettelegging, slik at vi kan trygge, sikre og helst videreutvikle de gode bedriftene vi allerede har. – Dette er bare noe av det vi allerede har satt i gang, forteller Hans Kristian.

Vesten ser mot Nome

Fensfeltet seiler mer og mer opp som den største saken for Nome. Med sin rike forekomst av sjeldne jordartsmetaller og mineraler, har feltet potensial i seg til å bli det neste store industrieventyret i Nome. Også her har Lykill fått en rolle. – Ja, når det gjelder Fensfeltet så har vi i Nome de kommende årene en helt unik mulighet. Nasjonale myndigheter, de største arbeidsgiverog arbeidstakertakerorganisasjonene, internasjonale aktører – ja, egentlig hele Vesten ser mot oss. Det er en posisjon vi i fellesskap må forvalte på best mulig måte. Lykill har derfor stilt seg til disposisjon, og sagt at vi gjerne bidrar. Her er det kommunen som leder prosessen med trygg og stå hånd, og som må og skal sitte i førersetet. Men Lykill blir en av flere gode hjelpere inn i arbeidet, sier Hans Kristian.

– Kom med ideene deres

Prosjektlederen inviterer til slutt Nome sine innbyggere til å engasjere seg i Lykill, og vil gjerne ha innspill til hva prosjektet kan arbeide med.

– Med Lykill har vi et økonomisk fundament og en organisasjon som skal ha en lav terskel for å sette i gang prosjekter, som skal tørre å feile, og som ikke skal la spennende muligheter ligge urørt. Så min oppfordring er å ta kontakt med oss dersom du har en idé du mener vi bør ta tak i, oppfordrer Hans Kristian.

Del