Gavetildelinger 2023

SelskapSøknadOmrådeTildelt
ULEFOSS MUSIKKORPSBesøk av marinemusikkenKunst, kultur og kulturarv kr 33,000
HØIDALEN, SÆTRE OG ÅSLAND KULTURHISTORISKE FORENINGFornyelse av KulturrundenKunst, kultur og kulturarv kr 140,000
VISIT BØ ASTelemarksVeka - Nome 2023Kunst, kultur og kulturarv kr 600,000
ULEFOSS SPORTSFORENINGSnøscooterIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv kr 95,000
FAU LUNDE 10-ÅRIGE SKOLE17.mai arrangement i Lunde 2023Kunst, kultur og kulturarv kr 40,000
HELGEN VEL17. mai Helgen 2023Samfunn, utvikling og sosiale tiltak kr 20,000
ULEFOSS SPORTSFORENINGUtstyr USF TurngruppeIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv kr 45,000
KUNSTFORENING LUNDEKunsthall LundeKunst, kultur og kulturarv kr 1,050,000
LUNDE OG ULEFOSS SKOLEKORPSJubileumskonsertKunst, kultur og kulturarv kr 17,000
LUNDE OG ULEFOSS SKOLEKORPSLunde og Ulefoss skolekorps - Det koster å bli flere! Vi trenger uniformer.Kunst, kultur og kulturarv kr 130,000
LUNDE OG ULEFOSS SKOLEKORPSGenerell støtte i JubileumsåretKunst, kultur og kulturarv kr 100,000
FEN VELUtbedring av tak på Vårheim grendehusSamfunn, utvikling og sosiale tiltak kr 150,000
FEN VELMasseutskifting mot sør og vestvegg på Vårheim grendehus pga dårlig drenering og påfølgende vanninntrengning i kjeller.Samfunn, utvikling og sosiale tiltak kr 50,000
FEN VELPlatting, 15 m2, på baksiden av Vårheim grendehus.Samfunn, utvikling og sosiale tiltak kr 30,000
HØRDUR, MIDT-TELEMARK ISLANDSHESTLAGSikkerhetsutstyr og kompetanseheving for barn og unge ryttereIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv kr 117,000
VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNENome og Midt-Telemark industrinettverkKompetanse, utdanning og forskning kr 2,210,000
NOME KOMMUNE ETAT FOR SAMMFUNNSUTVIKLINGGrafikkpresse Nome kulturskoleKunst, kultur og kulturarv kr 50,000
NOME FOTBALLNOME FOTBALLIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv kr 450,000
IDRETTSLAGET SKADEStiryddingIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv kr 100,000
KIRKENS SOSPilot" Seminar forebyggingHumanitære tiltak og helseformål kr 35,000
UNIVERSITETET SØRØST-NORGESamarbeidsavtaleKompetanse, utdanning og forskning kr 3,000,000
17. MAI KOMITEEN ULEFOSS17 mai Ulefoss 2023Samfunn, utvikling og sosiale tiltak kr 40,000
LYKILLInnovasjonsløft høst 2023Kompetanse, utdanning og forskning kr 1,200,000
FEN VELGapahuk på Gruveåsen, Utsikten.Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv kr 128,479
HOVEDGAARDSKONSERTEROpera på HovedgaardenKunst, kultur og Kulturarv kr 20,000
TELEMARK TEKNOLOGIPARK ASNorsjø 2024Kompetanse, utdanning og forskning kr 600,000
HALLOVENN LUNDEHalloVenn Lunde 2023Samfunn, utvikling og sosiale tiltak kr 15,000
HELGEN VELHelgen lekepark2Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv kr 200,000
DONKVarmepumpe og Enøk tiltakSamfunn, utvikling og sosiale tiltak kr 69,800
DONKMaling av husSamfunn, utvikling og sosiale tiltak kr 50,000
HELGEN IDRETTSLAGLøype og prepareringsmaskinIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv kr 175,000
LUNDE BRIDGEKLUBBLunde bridgeklubb. KortmaskinSamfunn, utvikling og sosiale tiltak kr 57,000
LUNDE SOGELAGUtstyr husSamfunn, utvikling og sosiale tiltak kr 170,000
NOME JEGER OG FISKEFORENINGAnlegg LeirduerIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv kr 870,000
TELEMARKSKANALEN FKFNy Skulptur VrangfossKunst, kultur og Kulturarv kr 400,000
NORGES HÅNDBALLFORBUND REGION SØRDommerprosjektIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv kr 180,000
NOME KOMMUNE ETAT FOR SAMMFUNNSUTVIKLINGNome litteraturuke 2024Kunst, kultur og kulturarv kr 120,000
NOME INVESTERINGSSELSKAP ASUtvikling av nytt næringsområde Midt-HelgenNæringsutvikling kr 800,000
LUNDE MC KLUBBOppgraderingKunst, kultur og kulturarv kr 247,840
TOLLAHOTTEN VELFORENINGOppgradering av leikeplassen ved KåsaIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv kr 273,100
DEMENSFORENINGEN I NOMEStøtte til aktivitetsskjerm for personer med demenssykdomKunst, kultur og kulturarv kr 110,000
IDRETTSLAGET SKADETurkart NOMEIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv kr 100,000
NOME RØDE KORSEn bedre hverdag 2024Humanitære tiltak og helseformål kr 360,000
ULEFOSS BRYGGEPARK DRIFT ASKrattrydding og sletting av Øraparken, UlefossSamfunn, utvikling og sosiale tiltak kr 265,000
KORIANDERJulekonsert 2023Kunst, kultur og kulturarv kr 15,000
NOME JEGER OG FISKEFORENINGKlubbhus TyriSamfunn, utvikling og sosiale tiltak kr 329,000
LUNDE SKYTTERLAGRekrutteringsvåpenIdrett, fysisk aktivitet og friluftsliv kr 200,000
TELEMARKSKANALEN FKFSkulpturskogen SofiaKunst, kultur og Kulturarv kr 138,655
TELEMARKSKANALEN FKFSkulptur SmedenKunst, kultur og Kulturarv kr 300,000
LykillDigitale NomeNæringsliv kr 1,400,000
NOME NÆRMILJØSENTERJulegiver 2023Samfunn, utvikling og sosiale tiltak kr 50,000
NOME RØDE KORSJulegiver 2023Samfunn, utvikling og sosiale tiltak kr 145,000
NOME KOMMUNEJulegiver 2023Samfunn, utvikling og sosiale tiltak kr 30,000
Total 2023kr 17,520,974