Gavetildelinger 2022

SelskapSøknadOmrådeTildelt
TELEMARKKANALENS VENNERTak over steinferge i Lunde sluseparkKunst, kultur og kulturarv kr 300,000
KUNSTFORENINGEN KUNSTKANALENKunsthall LundeKunst, kultur og kulturarv kr 3,000,000
NORSJØ GOLFKLUBBOmbygging utslagssteder på drivingrangen Idrett og fysisk aktivitet kr 550,000
NOME STISYKKELUtbedring av sykkelstierNatur og friluftsliv kr 100,000
VISIT BØ ASTV2 konsert påp Holla kirkeruin, Trygve SkaugKunst, kultur og kulturarv kr 100,000
HELGEN VELSkilt for ski- og turløyperNatur og friluftsliv kr 25,000
HELGEN IDRETTSLAGOpprustning av idrettsanlegg for NMNærmiljø og stedsutvikling kr 250,000
NOME RIDEKLUBBNytt lys i NorsjøhallenIdrett og fysisk aktivitet kr 450,000
LUNDE SLUSEPARK DRIFT ASBrygge Lunde SluseparkNærmiljø og stedsutvikling kr 950,000
RØDE KORS NORGEUkraina-krisen kr 200,000
Prosjekt LykillLykill 2022Nærmiljø og stedsutvikling kr 1,400,000
NOME KOMMUNEKirkejubileum i Lunde og Flåbygd 2022Kunst, kultur og kulturarv kr 200,000
MIDT-TELEMARK OG NOME UTVIKLING Forprosjekt for fjernvarmeanlegg i LundeKunnskap og kompetanse kr 150,000
ULEFOSS SPORTSFORENING125 år Idrett og fysisk aktivitet kr 10,000
BØ MX-KLUBBKompetanseheving for aktive crossutøvere Idrett og fysisk aktivitet kr 35,000
NOME KOMMUNE OPPVEKSTETATEN17. mai arrangement på UlefossNærmiljø og stedsutvikling kr 20,000
HØRDUR, MIDT-TELEMARK ISLANDSHESTLAGKjøp av brukt kioskvogn for Hørdur Midt-Telemark IslandshestlagIdrett og fysisk aktivitet kr 100,000
NOME RØDE KORSBil for barn & Unge samt hjelpekorpsetKunnskap og kompetanse kr 500,000
HELGEN VEL17. mai 2022 i HelgenNærmiljø og stedsutvikling kr 15,000
NYE VASSÅS OG OMEGN VELFORENINGUtstyrsbu Nye VassåsNærmiljø og stedsutvikling kr 115,500
NES NASJONALE DANSARRINGSjodar - oppgradering av golv og veggerKunst, kultur og kulturarv kr 100,000
LUNDE SOGELAGOlav Strannas husKunst, kultur og kulturarv kr 1,000,000
SAGSIDA VELFORENINGKvernodden Aktivitetspark ved Sagsida velIdrett og fysisk aktivitet kr 350,000
NOME VGS, VTK / NOME KOMMUNEinNomeNærmiljø og stedsutvikling kr 962,500
ULEFOSS BRYGGEPARK DRIFT ASSti i Ulefoss sentrum-BobilcampNærmiljø og stedsutvikling kr 400,000
TELEMARK MUSEUMUlefos Hovedgaard restaurering IIKunst, kultur og kulturarv kr 1,000,000
LykillArbeidsgrupper / forprosjektgrupper kr 500,000
ULEFOSS SPORTSFORENINGKlippeutstyr til bruk for USF Idrett og fysisk aktivitet kr 120,000
VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNEOpplæringssimulator for ridning og dressurKunnskap og kompetanse kr 300,000
Breddegaver Stiftelsen Telemark kr 105,000
Fredheim Ungdomsklubb Oppstart ungdomsklubb FredheimNærmiljø og stedsutvikling kr 120,000
NORSJØ GOLFKLUBBKjøp av gnr 41 bnr 25 i Nome kommune til bruk som klubblokaler, drifts- og næringslokalerNærmiljø og stedsutvikling kr 5,500,000
KLEPPE VELOppgradering av grendehusetNærmiljø og stedsutvikling kr 199,225
STREET CARS LUNDEOppgradering av klubblokaleNærmiljø og stedsutvikling kr 98,998
HOLLA OG HELGEN SOKNFredheim - et sted hvor ungdommen trivesNærmiljø og stedsutvikling kr 100,000
HOLLA HISTORIELAGJernverksvegen 16 Kjøkken og toalettNærmiljø og stedsutvikling kr 114,810
NOME RØDE KORSInteraktiv skjerm til storsalen Røde Kors HusetKunnskap og kompetanse kr 24,250
NOME RØDE KORSEn bedre hverdagNærmiljø og stedsutvikling kr 135,000
ULEFOSS ROTARYKLUBBAktivitetKunnskap og kompetanse kr 13,239
Skien kommuneNaturvern fiskNatur og friluftsliv kr 100,000
NOME KOMMUNEEl sykler barnehageIdrett og fysisk aktivitet kr 1,050,000
BERGET VELjulegave Idrett og fysisk aktivitet kr 25,000
KULTURHUSET LUNDEVANGjulegave Nærmiljø og stedsutvikling kr 25,000
Total 2022kr 20,813,522