Forsamlingshuset som fikk en ny sjanse

I mange generasjoner var Lundevang stedet der bygdefolket møttes, til foreningsliv, kino og bygdefest. Da glansdagene var over og salg av bygget sto for dør, var det noen som tok på seg arbeidshanskene.

Historien starter hundre år tilbake i tid, da Lunde Frilynte Ungdomslag i samarbeid med Lunde Idrettslag, Lunde Skytterlag, Lunde Småbrukerlag og Brurelien Jernbanelag hadde gått sammen om å reise et nytt forsamlingshus i Lunde. Under det første møtet som ble avholdt i august 1921, ble det enighet om navnet «Lundevang». Etter hvert ble eierskapet bestående av Skade, Skytterlaget og Arbeiderlaget, slik det har vært frem til i dag.

Sagnomsuste bygdefester

Dette var startskuddet for det som skulle bli mange tiår med fargerike tilstelninger, kinoforestillinger, revyer, konserter, dans og spell. Lundevang ble et begrep på folkemunne og et trekkplaster langt utover hjembygda når noen av tidas mest populære artister sto på plakaten. Størrelser som Wenche Myhre, Dizzie Tunes, Grynet Molvik, Big Chief Jazzband – og Chet Atkins – har alle entret Lundevangscenen. Ikke minst skulle huset bli viden kjent for sine livlige bygdefester med lokale liveorkester på lørdagskveldene. Mang en lundeherding på 40+, vil ha et ungdomsminne, godt eller mindre godt, fra Lundevang. Det går fortsatt gjetord om festen da hele 960 (!) hadde løst billett til et arrangement på 80-tallet. Alle var neppe inne i lokalet samtidig, siden de som fikk presset seg inn, ble sluset ut igjen bakdøren. Men såpass trangt skal det ha vært at flere kunne rapportere om skoavtrykk helt opp i hoftehøyde. Tar du en prat med tidligere tiders festdeltakere, er det gode sjanser for en saftig Lundevanghistorie på kjøpet.

Kritisk fase

Utover på 90-tallet var det mer eller mindre slutt på tilstelningene på Lundevang. Bygdelokalet slet i konkurranse mot DJ-er og glitrende diskotek som hadde gjort sitt inntog så nært som i Bø. Nye idrettsanlegg og arenaer overtok. Til og med bingoen som lenge hadde gitt kjærkomne inntekter, ble konkurrert ut. Etter årtusenskiftet var forfallet kommet så langt at vedlikeholdsbehovet på bygningen ble beregnet til én million kroner. Da var det at Magne Ryste med gode venner tok tak i saken. En bønn om bistand gikk ut til bygdefolk, bedrifter og handelsstand, om dugnadsinnsats og penger. Og dugnad ble det. I 2005 hadde kulturhuset fått nytt tak med snøfangere og takrenner, nymalte vinduer og friskmalt ytterkledning. Utfordringene var likevel ikke over. Utgifter og behov for innvendig renovering var fortsatt så stort at eierne til slutt kapitulerte. I 2011 signerte Skade IL, Lunde Skytterlag og Lunde Arbeiderlag vedtaket om salg av den tradisjonsrike eiendommen.

Renessanse

Men igjen skulle det komme folk med hjerte for Lundevang-sjela på banen. En av nøkkelpersonene var Kjell Sandsodden som fikk med seg en solid dugnadsgjeng, og nå gikk de løs på malejobben i storsal og entre. Videre ble det etablert et husstyre som raskt startet arbeidet med å skaffe inntektskilder. Ved siden av egne midler, sponsing og leieinntekter, bidro gavemidler fra Sparebankstiftelsen til at man endelig kunne ta større grep. Siden 2012 har huset gjennomgått en omfattende «make-over», inklusiv fornyelse av kjøkken, møblement og teknisk utstyr. Resultatet er at kulturhuset i dag pulserer av liv uken igjennom. -Dette har vært en videreføring av den innsatsen som er gjort før oss, og som det har vært fantastisk å være med på, sier en av de helt sentrale ildsjelene, Kjell Sandsodden. Han setter stor pris på hjelpen fra Sparebankstiftelsen og den aksepten det gir. Men det ligger mer bak dugnadsinnsatsen enn interesse for oppussing. -Når barn og ungdom har hatt gode opplevelser i oppveksten, i skole, idrett og kulturliv, da er det enklere å tenke hjemflytting. Det er en viktig drivkraft. Dessuten er det utrolig viktig å ha et lavterskeltilbud i nærmiljøet hvor alle kan delta. Det gleder oss å se at så mange unge bruker huset, sier Sandsodden som har tro på det å få til noe sammen, barn som voksne. -Når du er med og rigger og rydder, ja da blir du deltaker, og ikke bare forbruker.

Filmklubb-suksess

Siden 1950 hadde film vært en sentral del av aktiviteten på Lundevang, i regi av Lunde kommunale kino. Da denne ble lagt ned i 1994, tok lokale initiativtakere skjeen i egen hånd. Filmfremviserne ble blåst støvet av og

Når du er med og rigger og rydder, ja da blir du deltaker, og ikke bare forbruker.

Askeladden barnefilmklubb etablert. Lørdager med film og popcorn ble raskt så populært at filmklubben i 2005 fikk Nome kommunes kulturpris. Da kino-Norge ble digitalisert noen år senere, dalte interessen for bygdetilbudet. Men etter en kraftinnsats fra frivillige i filmklubben, kom digitalt kinoutstyr på plass i 2017, og Lundevang var ajour med utviklingen. Året etter ble Askeladden kåret til landets beste barnefilmklubb. Suksess har det også blitt for «voksenkinoen» i Lundevang Filmklubb, med sitt sosiale småbord og serveringskonsept. Tore Hogga som har vært en sentral drivkraft i filmklubbene gjennom mange år, er stolt av «det nye Lundevang», som kulturhus for alle generasjoner. – Det tar tid å bygge opp et kulturhus, men jeg tror vi er i ferd med å få det til. Vi har vært veldig bevisste på hva vi vil at huset skal brukes til, og hvordan vi ønsker at Lundevang skal oppfattes blant folk. Når du ser hvordan det har blitt, er det utrolig å tenke på hvor nær huset var å bli revet. Nå er det aktivitet her de fleste ukedagene, som viser at huset i høyeste grad har livets rett, konstaterer Tore Hogga. De som har faste leieavtaler med Lundevang kulturhus er Nome kommunes kulturskole, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Lunde og Ulefoss skolekorps, Lunde Blæsekompani, Lunde Taekwondo klubb, Askeladden Barnefilmklubb, Lundevang Filmklubb og Kodeklubben. I tillegg kommer utleie til konfirmasjoner, bryllup og bursdager.

LANGE HOGGA-TRADISJONER: Tore Hogga har vært engasjert i kinodriften på Lundevang i mange år. Her har han kommet over en gammel protokoll med tippoldefaren Thor Hoggas signatur, som datidens sekretær i styret, og forøvrig Lundeordfører.

LANGE HOGGA-TRADISJONER:

Siste finish for dugnadslaget

Fem karer i arbeidstøy sitter på trappa til Lundevang. De har tatt seg en velfortjent kaffepause, og har tid til en prat og litt mimring. Siden i fjor høst har de lagt ned hundrevis av timer med å rehabilitere den rundt 100 kvadratmeter store leiligheten i 2.etasje, som i alle år vært en viktig inntektskilde for kulturhuset. Om kort tid er den klar for en ny leieboer. -Vi har slutta å telle timer, men var oppe i rundt 1500 før jul. Det vi har kunnet, har vi gjort sjøl – og litt til. Men vi er jo amatører. Heldigvis har vi en profesjonell elektriker i husstyret, smiler karene i dugnadslaget. De understreker at her er det flere som har bidratt, og vil ikke ha all æren alene. -Alle i Lunde har et forhold til Lundevang, så folk er lette å be. Det er stor goodwill i bygda for dette prosjektet.

FAKTA

Gaver fra Sparebankstiftelsen
Holla og Lunde:
2013 – Kr. 200.000 til generelle
oppussingskostnader.
2016 – Kr. 75.000 til div bord,
motorisert skinne for sceneteppe,
brukt lydutstyr.
2017 – Kr. 80.000 til ny pipe,
gulvvaskemaskin.
2018 – Kr. 45.000 til renovering
av gulvbelegg kjøkken og gang.
2019 – Kr. 35.000 til Askeladden
Barnefilmklubb for nytt kinolerret

Egeninnsats har gitt:

• Nye vinduer i Storsal
• Installasjon av teknisk utstyr
• Lydslynge for hørselsvake
• Lyd- og spotlight anlegg
• Prosjektorer i begge retninger
• Lysutstyr for scenen
• Sceneteppe el.drevet
• Nytt forheng til filmlerret
• Oppheng for sceneteppe,
el.drevet
• Maling av scene
• Maling av kontor
• Nytt kjøkken
• Ny pipe
• Ny gulvvaskemaskin
• Brann og tyverialarm
• Kontroll av elektrisk anlegg

Del