Får opplæring på samme maskiner som brukes ute i industrien

Det startet med et stort og akutt problem både for Bandak og Nome videregående skole. Ett år senere har utfordringen blitt til en helt ny måte å jobbe på.

Gjennom Lykill-programmet er det nå etablert et industrinettverk, der målet er at samarbeidet mellom skolen og næringslivet skal bli tettere og mer systematisert.

Tekst / foto: Tor Espen Simonsen

Inne i verkstedhallen til VG2 industriteknologi, hos Nome videregående skole i Lunde, står to flunkende nye CNC-maskiner til nesten to millioner kroner. Om kort tid skal det også kjøpes inn en 3D-printer og en sveisesimulator.

Avdukingen av den nye maskinparken en tidlig fredagsmorgen på yrkesskolen i Lunde, er noe helt utenom det vanlige.

– Dette ville vært utenkelig uten tilsagn fra Sparebankstiftelsen, slår rektor Arne Grave fast.

Har tapt i konkurranse mot andre

En CNC-maskin er enkelt sagt en hypermoderne dreiebenk, hvor produktene som skal maskineres blir 3D-designet på en datamaskin, før de freses ut i en automatisert prosess. For mekanisk industri, verkstedindustri og smelteverk er CNC-operatører en helt essensiell yrkesgruppe, og maskiner som de vi ser på bildene i denne saken er i bruk både hos Ulefos Jernværk og på Bandak i Lunde.

For å operer det avanserte utstyret er bedriftene avhengig av tilgang på flinke og relevant utdannede fagfolk, og det er rekrutteringen av denne gruppen som nå har blitt et problem både for den lokale industrien og ikke minst for Nome videregående.

Mens industrien skriker etter personell, utdannes det alt for få nye lærlingekandidater ved de videregående skolene i fylket. Fra Vestfold og Telemark samlet sett, kom det i fjor bare syv ungdommer som var aktuelle for lærlingetid ute i bedriftene.

Hos Ulefos Jernværk og Bandak alene ligger behovet på rundt fem nye CNC-lærlinger hvert år, og da sier det seg selv at det er kritisk når årets VG2-kull på yrkesskolen i Lunde bare har fylt opp halve klassen.

Situasjonen gav i fjor startskuddet til det arbeidet som ledet til innkjøp av de nye maskinene.

Har tatt syvmilssteg

For Nome videregående skole handler dette om å lykkes i konkurransen om ungdommenes oppmerksomhet.

  • For å få de unge til å oppdage spennende jobbmuligheter i sitt eget nærmiljø, må vi være aktuelle, moderne og fullt på høyde med det som skjer ute i industrien, sier rektor Arne Grave.

Frem til nå har det vært en teknologisk avgrunn mellom den maskinparken industribedriftene benytter seg av, og de maskinene elevene ved Nome videregående har fått opplæring på.

Milliontildelingen fra den lokale sparebankstiftelsen og innkjøpet av de flunkende nye maskinene til Nome videregående innebærer et syvmilssteg som lukker teknologigapet.

I tillegg skal også ansatte ved Bandak være med på opplæringen på skolen, og elevene skal få oppdrag som går ut på å lage produkter for Bandak.

– Veldig spennende

Årets VG2-kull på industriteknologi blir de første som får utdanning på topp moderne CNC-maskiner i Lunde, forteller en stolt og spent lærer Jostein Skyer.

Spente er også elevene Mikolay Chowaniak, Andreas Brenden, Emilie Ramtoft, Iril Amundsen og Åsne Askildt Langkaas.

– Dette blir veldig interessant og vi i gleder oss til å bruke maskinene. Det er ikke mange skoler som har noe slikt, sier de.

Har etablert nytt nettverk via Lykill

Som vi forstår er premisset for satsingen en tett dialog mellom skolen og næringslivet, i dette tilfellet Bandak. Prosjektet som oppstod for å løse en akutt rekrutteringsutfordring for ett år siden, har nå blitt til en arbeidsform som skal gjelde for et mye større felt.

Gjennom Lykill-programmet er det etablert et industrinettverk, der samarbeidet mellom skolen og næringslivet skal bli tettere og mer systematisert.

Tanken er at en kontinuerlig dialog skal gjøre begge parter klar over behov, og legge til rette for å bistå hverandre. Det handler kort sagt om at den videregående utdanningen skal være relevant for industrien, samt at industrien kan være med å ta sin del av samfunnsansvaret for å sikre den nødvendige rekrutteringa.

Joar Ajer ved Bandak understreker at forholdet til Nome videregående alltid har vært godt, og at det i perioder har avstedkommet mye bra. Men nå blir det jobbet mer målrettet og systematisk, sier han.

Med i industrinettverket er – foruten Nomes to største private arbeidsgivere, Bandak og Ulefos Jernværk – også Ulefos Brug, ConForm, Ulefoss skap samt NIRAS og Systemblokk i Bø.

  • I første omgang har fokuset i nettverket ligget på CNC-operatører, i neste runde tror jeg vi må se nærmere på betongarbeidere, sier rektor Grave, som har tatt initiativ til å etablere nettverket gjennom Lykill.

Ut i bedriftene for å synliggjøre mulighetene

Samme dag som den nye maskinparken ble innviet i verkstedhallen i Lunde, var det møte i industrinettverket for Nome og Midt-Telemark. Samarbeidspartnerne møtes ute hos de ulike deltakerne for å bli bedre kjent, og denne gangen var turen komme til NIRAS i Bø.

Temaet for dette møtet var blant annet samarbeid mellom ungdomsskolene, den videregående skolen og industrien. I den anledning var også alle rådgiverne på ungdomstrinnene i området invitert med.

At industrinettverket er etterlengtet ble også understreket fra rådgiverne i grunnskolen og voksenopplæringen. Nå ønsker grunnskolene å øke sin aktivitet og blant annet sende elevene ut i produksjonsbedriftene.

  • Tidligere har vi hatt mer sporadisk kontakt med bedriftene, nå ser det ut til å bli mer systematisert og det er bra. Vår jobb er å formidle hvilken utdanning eleven kan ta og hvilke jobbmuligheter som finnes lokalt. Da er det fint hvis elevene kan komme til for eksempel Bandak, NIRAS eller Ulefos Jernværk. Da kan vi konkretisere og synligjøre muligheter, sa rådgiver ved Lunde 10-årige skole, Hege Rønningen, på nettverksmøtet hos NIRAS.

 

Mikolaj Chowaniak, Andreas Brenden, Emilia Ramtoft, Iril Amundsen og Åsne A. Langkaas.

 

Joar Ajer og Nikolas Røraas fra Bandak, her sammen med lærer Jostein Skyer og rektor Arne Grave fra Nome videregående. Bak dem ser vi en av de to nye CNC-maskinene som er kjøpt inn etter en større tildeling fra Sparebankstiftelsen Telemark – Holla og Lunde.
Avdelingsleder Erik Jensen og rektor Arne Grave.

 

Nettverksmøte: Gjennom Lykill-programmet har Nome videregående etablert et nytt industrinettverk sammen med bedriftene Bandak, Ulefos Jernværk, ConForm, Ulefos Brug, Ulefoss skap, Systemblokk og NIRAS hvor bildet er fra. Her viser Øyvind Storhaug fram noen av produktene fra bedriften

Del