Coronafond

Hvem kan søke?

Frivillige og ideelle lag, foreninger og organisasjoner med tilhold i kommunene Nome og Midt-Telemark.

Hva kan det søkes om midler til?

  1. Bortfall av inntekter
  2. Støtte til digital gjennomføring og formidling av lokale arrangementer og aktiviteter
  3. Støtte til organisasjoner som i samarbeid med offentlige aktører arbeider målrettet med oppfølging av personer og familier som har kommet i en vanskelig situasjon som følge av situasjonen samfunnet er inne i

Er det en søknadsfrist?

Stiftelsen tar imot søknader fortløpende fra og med 20. april.

Hva må søknaden inneholde?

Play Video

Hvor skal søknaden sendes?

På e-post til guri@nomestiftelsen.no

Hvordan blir søknaden vurdert?

Dette er en ekstraordinær situasjon også for Sparebankstiftelsen og Sparebank1 Telemark. Vurderinger av søknadene vil bli gjort med ambisjon om å fordele midlene så hensiktsmessig som mulig ut fra antall søkere, totalt søknadsbeløp, behovet til søkerne, og tidsperspektivet fondet skal vare.

Hvor lang behandlingstid er det på søknaden?

Behandlingstiden kan variere ut fra antall søknader og størrelsen på disse. Stiftelsen tar høyde for at situasjonen samfunnet er inne i kan bli langvarig, og vil derfor måtte behandle søknadene i dette perspektivet.

Når utbetales innvilgede søknader?

Utbetaling foretas fortløpende etter at søknaden er innvilget.