Fra ordførerens kontor

Nomes ordfører, Bjørg Tveito Lundefaret er inne i sitt 11. år som ordfører, men de siste dagene har hun ikke vært på kontoret sitt på Rådhuset på Ulefoss der hun sitter til vanlig. Hun har hatt corona, som veldig mange andre av Nomes, Norges og verdens befolkning.

Tekst: Stian Andersen // Foto: Even Tveito Lundefaret

Hvordan er formen? 

-Bedre nå, men jeg har vært syk i noen dager, ganske lik en influensa, men jeg kan ikke klage.

Mange som vil hjelpe

Vi har tatt en prat med Bjørg om hvordan hun ser på prosjekt Lykill, hva hun tenker om Nome som bosted og hva vi har å tilby nye innflyttere, men først: Hvordan går det om dagen? -Man blir jo preget av det som skjer i Ukraina, veldig preget. Da blir ting som stort sett ville vært viktige, småting i forhold. Det hjelper å tenke på hva vi her i lille Nome kan gjøre for å hjelpe, og vi i kommunen står klare og vil bidra så godt vi kan. Vi har en dyktig stab som har lang erfaring med å bosette flyktninger, og vi har allerede meldt fra til UDI om at vi kan ta imot totalt 75 nye innbyggere, i første omgang til mottaket. Det er krevende å skulle ta imot så mange på en gang, men dette har vi i Nome lang erfaring med, og det står respekt av den jobben barnehager, skoler, helse, mottak og alle andre berørte gjør i en sånn situasjon. Her er Nome gode.

«Det har jeg ikke gjort før, så det greier jeg sikkert»

Når vi spør om hva som er det beste med å bo i Nome, svarer Bjørg: -Nå har ikke jeg erfaring med å bo så mange andre steder, sier hun og smiler. -Men det er jo kanskje fordi jeg trives så godt her. Nome er et godt sted å bo. Vi har et godt klima med snørike vintre og varme somre, det er sentralt og det er mye fine folk. I jobben min har jeg for eksempel mye kontakt med frivilligheten, der møter jeg gode eksempler på folk som viser positivt samfunnsengasjement og som gjør noe mest for å glede andre, eksempelvis «Hallovenn», «Barnas marked» på Ulefoss, «Vakre Ulefoss» og «Vakre Lunde» som pynter sentrumsområdene våre og engasjementet på Øvre Verket, selv om det er farlig å trekke fram noen framfor andre. Det er fantastisk mye frivillighet i Nome! Så heier jeg kanskje litt ekstra på de damene i lokalsamfunnet vårt med Pippi Langstrømpe filosofi «det har jeg ikke gjort før så det klarer jeg helt sikkert».

Vi er heldige som har en solid og offensiv Sparebankstiftelse på laget som tar samfunnsoppdraget på alvor

Stort potensiale

Bjørg er tydelig på at hun ser store potensialer i Nome i fremtiden -Det som ligger i Fensfeltet for eksempel ,kan bli veldig stort. Her finnes det jordartsmineraler som det kun finnes få andre steder i verden, som brukes i elektronikk og som verden er avhengig av for å lykkes med det grønne skiftet. Mitt største fokus er at dette skal ha positive ringvirkninger for Nome, og at lokalsamfunnet ivaretas om det skulle bli gruvedrift i kommunen vår.

Og hva tenker du om prosjekt Lykill?

-Stort sett alle distriktskommuner jobber med bostedsattraktivitet, men vi er heldige som har en solid og offensiv Sparebankstiftelse på laget som tar samfunnsoppdraget på alvor og som ønsker å jobbe for å få flere innbyggere. De har sett utfordringen kommunen har med at vi trenger en mer stabil balanse i demografien, dette er viktig for utviklingen av kommunen. Vi vil jo være en bygd som folk flytter til, og ikke fra, og som bosted mener jeg vi har mye å tilby. Mange har en tilhørighet til Nome, vi har en sentral beliggenhet med kort avstand til Grenland og Bø, gode kollektivmuligheter, så synes jeg jo det er veldig fint her, rett og slett en perle, sier Bjørg og smiler. Så er det viktig at barn og ungdom har gode minner herfra, slik at når de blir voksne vil de gi den samme oppveksten til sine barn som de hadde selv. Vi håper at alle gode krefter i Nome kan jobbe sammen om dette, da har vi en unik mulighet.

Og hva kan kommunen gjøre for at Nome skal få flere innbyggere?

-Vi jobber med å legge til rette for tomteutbygging, men her er vi avhengig av et godt samarbeid med private aktører, som vi heldigvis har. Det er flotte muligheter for husbygging. På Kvernodden og på Bjervajordet er de godt i gang med grunnundersøkelser, og vi kan regne med at 20 nye tomter står ferdig opparbeidet der om ca ett år. Det ligger også planer om å videreutvikle flere tomter på Bergeåsen på Svenseid, også ser vi stadig på tomtemuligheter langs kanalen. Dette vet vi hadde vært attraktivt, men her er det mye landbruksarealer og da er det vanskelig. Så jobber vi i kommunen med å gi gode tjenester til innbyggerne her, at vi lager gode sosiale møteplasser. Det er også et satsingsområde å lage bedre gang og sykkelveier, for eksempel mellom Lunde og Ulefoss for å binde bygdene bedre sammen og for naturopplevelser langs kanalen. Vi ønsker også å ruste opp sentrumsområdene, det er viktig slik at de som kommer hit på besøk eller som vurderer å flytte hit får en god følelse og et godt førsteinntrykk.

Hvilke utfordringer har Nome som bosted?

-Vi må jobbe med å gi et bedre tilbud til ungdommene våre, de som fortsatt bor hjemme og de som bor på hybel her. Derfor har vi nettopp startet et samarbeid med Nome videregående skole for å gi dem et bedre tilbud etter skoletid. Så skulle jeg gjerne sett at vi hadde et bredere spekter av næringsliv. Kommunen kan ikke lage arbeidsplasser, men vi kan legge til rette for det. For eksempel med opprettelse av kompetansehusene. Vi ønsker å være en god vertskommune for næring.

Helt til sist, hva er ditt beste tips til de som kommer til Nome for første gang?

-Det er veldig fint i Flåbygd, for eksempel på en sommerkveld på Strengen brygge, Hovedgården er flott, vi har fantastiske tur- og spisemuligheter langs kanalen, sluseanleggene, badeanlegget på Øra, Øvre Verket og historien der, Landsmarka. Også ser jeg for meg at Lanna med Eidselva vil bli en perle når trafikken blir lagt utenom, arbeidet med dette starter opp til høsten og det er jeg stolt over at endelig er på plass.

Del