Årets siste nettverksmøte i Lykill

I desember ble årets siste nettverksmøte i Lykill avholdt, og nye prosjektforslag så dagens lys. Målet er å øke Nomes attraktivitet.

Det er mye på gang som forhåpentligvis vil bidra positivt til utviklingen i lokalsamfunnet, sier programleder Jon Iver Myren.

Tekst/Foto: Tor Espen Simonsen

 

Går videre med plan for digitalisering

Nettverket i Lykill består av representanter fra lokal industri, reiseliv, handelsstand, kulturliv og idrett, samt kommunen, næringsapparatet og utdanningsinstitusjoner i Nome. Det er nettverket som bestemmer hvilke prosjekter det skal satses på.

Årets siste samling i nettverket hadde et fullspekket program, som også inkluderte «løypemeldinger» og oppdateringer om framdrift på de ulike satsningsområdene. Denne høsten har det vært god framdrift i flere aktive Lykill-prosjektgrupper:

  • Digitale Nome
  • Innovasjonsløft
  • Bygg med muligheter
  • Inkubator
  • Nome og Midt-Telemark Industrinettverk

Du kan lese mer om hvert enkelt av prosjektene her.

En viktig milepæl på møtet var vedtaket om å gå videre med Digitale Nome. Dette er et prosjekt som har potensial til å sette Nome på kartet og gi gode ringvirkninger. Planen er å etablere en felles nettportal for digital markedsføring av kommunen som bosted, næringssted og turiststed.

Digitale Nome har fått tommelen opp av et fremoverlent nettverk, og vil dermed jobbe videre mot oppstart og lansering.

 

Nye satsningsområder lansert

Nettverket besluttet samtidig å etablere tre helt nye prosjektgrupper. Disse er nå i oppstart og skal rapportere om sin fremdrift på nyåret.

  • LeapUP (arbeidstittel): Er et prosjekt rettet mot student- og ungdomsbedrifter, som utvikles for å styrke innovasjons- og entreprenørskapskulturen i kommunen. Målet er å mobilisere unge krefter i kommune og region til å ta del i løsningen av samfunnsutfordringer, med særlig vekt på å bidra til å forbedre bosted, besøk og bedriftsattraktiviteten.
  • Kompetansebehov Fensfeltet: Nome videregående skole etablerer en prosjektgruppe som skal jobbe med å utrede og informere om kompetansebehov knyttet til fremtidig gruvedrift på Fensfeltet.
  • Mulighetsstudie for Fensfeltet: En prosjektgruppe skal utarbeide en mulighetsstudie der målet er å utforske et «nasjonalt bærekraftsenter for kritiske mineraler». Gruppa skal kartlegge behov og belyse strategier for hvordan det er mulig å realisere et slikt senter i Nome.

 

 

Programleder Jon Iver Myren leder Lykill-nettverket. På årets siste samling ble det opprettet flere nye prosjekter, og det ble bestemt å gå videre med andre initiativer som allerede er startet. Nå er det høy aktivitet i programmet.

 

 

Lykill handler både om å skape prosjekter som kan bidra til økt bolyst og flere innbyggere, men også flere arbeidsplasser og næringsetableringer. Det siste er grunnen til at også næringssjef i MTNU, Pål Kleffelgård, er med i Lykills nettverk.

 

 

 

Nettverket i Lykill-programmet

 

Eli Landsdal og GetOnNet har ansvaret for å utforme løsningene til Digitale Nome.

 

Del