Organisasjoner, lag og foreninger er velkommen til å søke støtte til tiltak for barn, unge og lokalmiljøet i Nome

Søk støtte – sammen skaper vi verdier!

Over 100 millioner kroner i gaver

Siden oppstart har Sparebankstiftelsen Nome delt ut gaver for over 100 millioner kroner til allmennyttige formål

millioner
0

Magasin

Vil du lære mer om hvordan du kan arbeide med utviklingen av din bedrift? Bli med på Innovasjonsløft 2024
I desember ble årets siste nettverksmøte i Lykill avholdt, og nye prosjektforslag så dagens lys. Målet er å øke Nomes attraktivitet.
– Eller skal vi være en påhenger til andre? Det retoriske spørsmålet står for innovasjonsekspert Sjur Dagestads regning. Denne høsten loser han en gruppe lokale ledere og næringslivsfolk gjennom kursrekken Innovasjonsløft 2023.

Vi i Sparebankstiftelsen har et brennende engasjement for kommunen vår og ønsker å bidra til vekst i Nomesamfunnet. Vi har derfor tatt initiativ til et prosjekt som skal bidra til å snu befolkningsutviklingen i Nome gjennom å arbeide systematisk med bostedsattraktivitet, bedriftsattraktivitet og besøksattraktivitet.
Prosjektet har vi valgt å kalle «Lykill». 

Under finner du saker om Lykill